ศูนย์กิจการนานาชาติขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วม Online Workshop on Essay Writing

ศูนย์กิจการนานาชาติ ร่วมกับ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยกำหนดจัดกิจกรรม Online Workshop โดยเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัย Creighton University ประเทศสหรัฐอเมริกาจัด Workshop เรื่อง “Essay Writing: เขียนแนะนำตนเองอย่างไรให้น่าสนใจ” ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.00-11.00 น. ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเขาหลวง (Meeting Room) ชั้น 2 อาคารสหกิจศึกษา

ศูนย์กิจการนานาชาติเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้พัฒนาทักษะ Writing ของตนเองโดยการเรียนรู้การเขียนแนะนำตนเองซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  เช่น เพื่อรับทุนการศึกษา เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่สนใจ หรือ เพื่อการทำงาน จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จึงขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียนที่ https://forms.gle/HrfpLThn9uHpXJri6 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2564 ซึ่ง link ZOOM ของกิจกรรมจะจัดส่งให้อีกครั้งทาง Email ที่แจ้งไว้ตอนลงทะเบียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.