Home / NEWS / How to prevent Covid-19 or Corona Viruses.

How to prevent Covid-19 or Corona Viruses.

 

How to prevent Covid-19 or Corona Viruses.
วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่ทุกคนต้องรู้!!

โดยกลุ่มไวรัสโคโรน่านั้น ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 ซึ่งทำให้ก่อเกิดเหมือนอาการเป็นไข้หวัดทั่วไป แต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก แต่ล่าสุด ได้ถูกพบที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ในปลายปีที่ผ่านมา

โดยเบื้องต้น ทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ดังนี้

– สวมใส่ Mask ทุกครั้ง เมื่อต้องออกไปยังที่สาธารณะ
Wearing a face mask in public to prevent infection.

– ควรล้างมือให้สม่ำเสมอ ถ้าไม่มีสบู่หรือน้ำ ให้ใช้ด้วยแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ
Washing Hands. Use an alcohol-based hand sanitizer if soap and water are not available.

– งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
Avoid touching your eyes, nose or mouth with unwashed hand.

– ทานอาหารร้อนและสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง
Eating hot food.

– เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และเมืองอื่น ๆ รวมไปถึงประเทศที่มีการประกาศว่าเป็นพื้นที่ ที่มีการระบาด
Avoid high risk areas.

– อยู่กับที่บ้าน หากพบว่าอยู่ในพื้นที่เสียง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และหากกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งรายละเอียดว่าเราเคยไปต่างประเทศมาแม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีการติดเชื้อก็ตาม
Staying home when you are sick.

About Faree 2018

Check Also

The government permitted aliens to temporarily stay in Thailand until 31 July 2020

The government permitted aliens to temporarily stay in Thailand until 31 July 2020 for all …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *