หนังสือบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๕๕๕)

Thailand-China

กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษสวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอนำเสนอหนังสือบรรณานุกรมสิ่งพิมพ์ ๑๐๐ ปี “จีนศึกษา” ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๔๕๕ – ๒๕๕๕) ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทย – จีน ๔๕ ปี ในรูปแบบ E-book ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง

ทั้งนี้ สามารถอ่านได้จากเว็บไซต์ของฝ่ายการอุดมศึกษาฯ ที่ www.stsbeijing.org หรือดาวน์โหลดหนังสือฉบับเต็มได้ที่ www.stsbeijing.org/contents/17572

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.