How to prevent Covid-19 or Corona Viruses.

  How to prevent Covid-19 or Corona Viruses. วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่ทุกคนต้องรู้!! โดยกลุ่มไวรัสโคโรน่านั้น ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 ซึ่งทำให้ก่อเกิดเหมือนอาการเป็นไข้หวัดทั่วไป แต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก แต่ล่าสุด ได้ถูกพบที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ในปลายปีที่ผ่านมา โดยเบื้องต้น ทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ดังนี้ – สวมใส่ Mask ทุกครั้ง เมื่อต้องออกไปยังที่สาธารณะ Wearing a face mask in public to prevent infection. – ควรล้างมือให้สม่ำเสมอ ถ้าไม่มีสบู่หรือน้ำ ให้ใช้ด้วยแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ Washing Hands. Use an alcohol-based hand sanitizer if soap and water…
Read more