นายแฟคลี สุไลมาน กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลาเข้าเยี่ยมคารวะอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแฟคลี สุไลมาน กงสุลอินโดนีเซียประจำจังหวัดสงขลา (Mr. Fachry Sulaiman, Consul-General of the Republic of Indonesia) พร้อมคณะ ประกอบด้วย Mr. Adul Meatam, Staff for Information, Social and Cultural Affairs และ Mr. Ziko, Secretary to Consul-General เข้าเยี่ยมคารวะ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมเยือนอาจารย์และนักศึกษาชาวอินโดนีเซียที่สอนและศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนการสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดิง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ…
Read more

Center for International Affairs held the virtual orientation program for exchange students from Tadulako University

On Monday morning, September 13th, 2021, Center for International Affairs organized virtual orientation program for exchange students from Tadulako university. The ceremony was joined by Prof. Dr. Amar, Vice Rector of Development and Cooperation Affairs, Dr. Lukman Nadjamuddin, Vice Rector of Academic Affairs, Prof. Marsetyo, Head of International office, staff of International office and 10…
Read more

CIA organized a workshop on Education for SDGs

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดิง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมบุคลากรของหน่วยงานได้จัด workshop แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoon ให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปจำนวนกว่า 100 คน วัตถุประสงค์ในการจัด workshop ในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals หรือ SDGs) ที่ได้รับการปรับใช้โดยรัฐสมาชิกสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเจตนารมณ์ของ SDGs นั้นกำหนดให้มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกประเทศพร้อมรับมือกับความท้าทาย และสร้างอนาคตโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคนภายในปี พ.ศ. 2573 เป้าหมายเหล่านี้มุ่งหวังที่จะขจัดความยากจน กระตุ้นการพัฒนา เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ปกป้องสิ่งแวดล้อม จัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสันติถาพ และความมั่นคงปลอดภัย…
Read more

สถานเอกอัครราชทูตสหพันธรัฐรัสเซียประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Webinar “Russian Agrarian Scholarships 2022”

 ในวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 – 16.00 น.โดยเข้าร่วม Webinar ผ่านลิงก์:https://us02web.zoom.us/j/81619282743…หรือMeeting ID: 816 1928 2743Passcode: 281958Webinar ครั้งนี้จัดขึ้นโดย Ministry of Agriculture ของสหพันธรัฐรัสเซีย ร่วมกับ Russian state agrarian universities ชั้นนำ โดยเป็นการบรรยายแนะแนวหลักสูตรนานาชาติ ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ postgraduate studies และโอกาสในการสมัครรับทุนรัฐบาลรัสเซียOn Russian agrarian scholarships 2022The Embassy is pleased to announce that the webinar “Russian Agrarian Scholarships 2022” will take place next Wednesday,…
Read more

The Center of Excellence for Ecoinformatics, School of Science held an online workshop on Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices

On 6 September 2021, Assoc. Prof. Dr. Surin Maisrikord, Vice President for Global Engagement and Faculty Development, Walailak University,  Dr. Kessara Amornvuthivorn, Program director of SEAMEO STEM ED, Ms. Duriya Amatavivat, Former Deputy Permanent Secretary of Ministry of Education and Asst. Prof. Dr. Patnarin Supakorn, Acting Director of Center for International Affairs, Walailak University gave…
Read more

📢 Logistics and Business Analytics Center of Excellence (LOGBIZ), Walailak University in collaborated with Center for Supply Chain Excellence, Middlesex University, Dubai cordially invite you to join research symposium “Supply Chain Disruption, Digitization and Rise of E-Commerce”

Research Symposium OverviewThe COVID-19 pandemic and related restrictions has posed significant challenges for supply chains globally. Companies have been faced with substantial business and operational disruptions, which has included everything from mitigating the effects of reduced supply, to managing disruptions to logistics suppliers, and indeed hurdles in meeting their own contractual obligations to customers. This…
Read more

WU joined Thai Educational Fairs, Nepal 2021 and went live on Facebook to promote its international programs

On September 2, 2021, Asst. Prof. Dr. Patnarin Supakorn, The Acting Director of Center for International Affairs along with Asst. Prof. Dr. Thotsapol Thomrongsuwannakij and Asst. Prof. Dr. Kamon Thinsurat went live on Facebook page of Royal Thai Embassy, Kathmandu, Nepal. This event was held for the purpose of promoting international programs of Walailak University…
Read more

ARCHITECTURE AND DESIGN INTERNATIONAL SYMPOSIUM 2021

A.D. International Symposium 2021 FRI, September 3, 2021 9.00 a.m.-12.30 P.M. UTC+07 School of Architecture and Design (A. D.), Walailak University cordially invites you to join ”A.D. International Symposium 2021” The virtual event will be held on 3 September 2021, 9.00 a.m.-12.30 P.M. UTC+07. Simply join the Symposium by clicking the below link: https://wu-ac-th.zoom.us/j/96250748662… Meeting ID: 962…
Read more