ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นแท่นอันดับ 4 ของประเทศไทย Nature Index 2021

Nature Index ได้เผยแพร่อันดับสถาบัน/องค์กรวิจัยต่างๆ ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพสูงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก ที่อยู่ในฐานข้อมูล Nature Index สำหรับรอบปี ช่วง 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยหากดูภาพรวมครอบคลุมทั้งในด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences พบว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน อันดับ 4 ของประเทศไทย (จากเดิมอยู่อันดับ 6 ขยับขึ้นมา 2 อันดับX เป็นรองเพียงแค่ VISTEC, จุฬาลงกรณ์ และ ม.มหิดลเท่านั้น ทั้งนี้หากดูเฉพาะด้าน Physical Sciences ม.วลัยลักษณ์อยู่ในอันดับที่ 3 และด้าน Chemistry อยู่อันดับ 8 ของประเทศไทย www.natureindex.com

📣CALL FOR THAI INTER BUDDY 2021!!🎉

Application is now open until 30 July 2021 Center for International Affairs, Walailak University is offering you an opportunity be friends with international students! Buddy Qualification WU student in Year 1-6 Good English Communication skills Aware of culture difference Interested in building a lifelong friendship with foreign students Ready and dedicate to help your exchange…
Read more

School of Science and Center for International Affairs cooperated to host the Climate Smart Agriculture online workshop.

On Monday 5 July 2021, Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong, the president of Walailak University, gave welcoming speech to all participants joining “Climate Smart Agriculture: Smart Farming Practices” online workshop. School of Science had obtained a supporting budget from Thai International Cooperation Agency (TICA) for this activity. The online workshop duration is 5-23 July 2021, with…
Read more

ASIA SUMMER PROGRAM 2021 (ASP 2021)

Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) will be hosting the Asia Summer Program 2021 (ASP 2021) and it will be conducted fully online from the 16th of August 2021 to the 29th of August 2021. This summer program will be the platform for students to exchange ideas, and it encourages sharing of ideas, knowledge, and experience on…
Read more

Meet the World on Cloud, Share the Future on Silk Road

2021 Xi’an Jiaotong University Silk Road University Alliance Summer Camp Xi’an Jiaotong University opens 2021 Silk Road University Alliance Summer Camp online for students around the world who seek to experience Chinese development, learn frontier science & technology and build up a global horizon. Application is now open till 17 July 2021. Please click on…
Read more