WU Research Archive on 30th anniversary

ข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่ รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำสรุปไว้เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ซึ่งตรงกับวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบปีที่ 30 โดยมีการเผยแพร่ทาง Facebook ส่วนตัวของอาจารย์ เมื่อศูนย์กิจการนานาชาติ ได้เข้าไปอ่านแล้วเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์ และเป็นสถิติที่น่าสนใจเป็นประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายจึงขออนุญาต นำมาเผยแพร่ โดยไม่ได้มีการดัดแปลงเนื้อหาแต่ประการใด ดังนี้  “อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำภารกิจ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งของผลงานนักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานเผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล Scopus” ——————————————- 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25 ปีในฐานข้อมูล Scopus (จาก กลุ่ม Facebook https://web.facebook.com/groups/729579697511183) Remarks: Data records up to 2021  Keyword/Affiliation: Walailak Univ* and Walailuk Univ*Data…
Read more

Walailak University submits to the THE Impact Rankings continuing on the path towards sustainability

On Tuesday, 9th November 2021, Prof. Dr. Sombat Thamrongthanyawong, President of Walailak University submitted the 2nd THE Impact Rankings at Khao Luang Chamber, Cooperative Education Building. The submission was witnessed by Assoc. Prof. Dr. Surin Maisrikrod, Vice President for Global Engagement and Faculty Development, Assistant Prof. Dr. Patnarin Supakorn, Acting Director of Center for International…
Read more

CIA organized a workshop on Education for SDGs

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ศูนย์กิจการนานาชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดิง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ พร้อมบุคลากรของหน่วยงานได้จัด workshop แบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoon ให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ทั้งพนักงานสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไปจำนวนกว่า 100 คน วัตถุประสงค์ในการจัด workshop ในครั้งนี้เพื่อต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainability Development Goals หรือ SDGs) ที่ได้รับการปรับใช้โดยรัฐสมาชิกสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเจตนารมณ์ของ SDGs นั้นกำหนดให้มีขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกประเทศพร้อมรับมือกับความท้าทาย และสร้างอนาคตโลกที่ดีกว่าเดิมสำหรับทุกคนภายในปี พ.ศ. 2573 เป้าหมายเหล่านี้มุ่งหวังที่จะขจัดความยากจน กระตุ้นการพัฒนา เศรษฐกิจ ลดความเหลื่อมล้ำ ปกป้องสิ่งแวดล้อม จัดการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ในขณะเดียวกันได้ส่งเสริมธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนสันติถาพ และความมั่นคงปลอดภัย…
Read more

ม.วลัยลักษณ์ ขึ้นแท่นอันดับ 4 ของประเทศไทย Nature Index 2021

Nature Index ได้เผยแพร่อันดับสถาบัน/องค์กรวิจัยต่างๆ ที่มีผลงานวิจัยคุณภาพสูงตีพิมพ์ในวารสารชั้นนำของโลก ที่อยู่ในฐานข้อมูล Nature Index สำหรับรอบปี ช่วง 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 โดยหากดูภาพรวมครอบคลุมทั้งในด้าน Physical Sciences, Life Sciences, Chemistry และ Earth & Environmental Sciences พบว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน อันดับ 4 ของประเทศไทย (จากเดิมอยู่อันดับ 6 ขยับขึ้นมา 2 อันดับX เป็นรองเพียงแค่ VISTEC, จุฬาลงกรณ์ และ ม.มหิดลเท่านั้น ทั้งนี้หากดูเฉพาะด้าน Physical Sciences ม.วลัยลักษณ์อยู่ในอันดับที่ 3 และด้าน Chemistry อยู่อันดับ 8 ของประเทศไทย www.natureindex.com

Times Higher Education Asia University Summit 2021

Assoc. Prof. Dr. Surin Maisrikrod, Vice President for Global Engagement and Faculty Development and Assoc. Prof. Dr. David J. Harding, Deputy Director of the Center for International Affairs, Walailak University attended in THE Asia University Summit from 1st – 3rd June 2021. The summit focused on universities in Asia and the summit included a live reveal of…
Read more

Walailak University makes a success of sustainability in the THE Impact Rankings

Walailak University’s (WU) commitment to the United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs) has been recognised in the latest version of the Times Higher Education (THE) University Impact Rankings which in 2021 included 1,240 institutions across all SDGs. First published in 2019, the University Impact Rankings seek to measure the progress of the global higher education…
Read more

Assoc. Prof. Dr. David J. Harding participated in the THE Innovation & Impact Summit 2021 on 19-22 April 2021

Assoc. Prof. Dr. David J. Harding, Head of the Walailak University Ranking Team and Deputy Director of the Center for International Affairs (CIA) participated in the THE Innovation & Impact Summit 2021 on 19-22 April 2021. The summit featured the exclusive live reveal of the THE Impact Rankings 2021, a global performance table that assess universities…
Read more

President of Walailak University presided over the first submission to the THE World University Rankings on Tuesday, 30th March 2021.

Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong, President of Walailak University presided over the first submission to the THE World University Rankings on Tuesday, 30th March 2021. On this occasion, the president emphasized that Walailak University is the first young university in Thailand to be selected as a Frontier Research University by the Ministry of Higher Education, Science,…
Read more

Walailak University Submits for QS Asia Rankings

Today (27 January 2021), Professor Dr. Sombat Thamrongthanyawong, President of Walailak University presided over the submission for QS Asia Rankings 2021. Also present at the event were Associate Professor Dr. Surin Maisrikrod, Vice President for Global Engagement and Faculty Development, Assistant Professor Dr. Janya Chanchaichujit, Director of the Center for International Affairs, and Associate Professor…
Read more

Walailak University has submitted THE Impact Ranking.

Walailak University has long been committed to sustainability with drives to reduce waste, energy use and environmental impacts now part of the University’s core mission. With the recent launch of the Times Higher Education Impact Rankings (https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/about-the-times-higher-education-world-university-rankings), which are tied to the UN Sustainable Development Goals (SDGs), Walailak University will participate in the rankings for…
Read more