How to prevent Covid-19 or Corona Viruses.

 

How to prevent Covid-19 or Corona Viruses.
วิธีป้องกันไวรัสโควิด (Covid-19) ที่ทุกคนต้องรู้!!

โดยกลุ่มไวรัสโคโรน่านั้น ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อประมาณปี ค.ศ. 1960 ซึ่งทำให้ก่อเกิดเหมือนอาการเป็นไข้หวัดทั่วไป แต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมาก แต่ล่าสุด ได้ถูกพบที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน ในปลายปีที่ผ่านมา

โดยเบื้องต้น ทุกคนสามารถป้องกันตัวเองและคนรอบข้างให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ดังนี้

– สวมใส่ Mask ทุกครั้ง เมื่อต้องออกไปยังที่สาธารณะ
Wearing a face mask in public to prevent infection.

– ควรล้างมือให้สม่ำเสมอ ถ้าไม่มีสบู่หรือน้ำ ให้ใช้ด้วยแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ
Washing Hands. Use an alcohol-based hand sanitizer if soap and water are not available.

– งดจับตา จมูก ปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ
Avoid touching your eyes, nose or mouth with unwashed hand.

– ทานอาหารร้อนและสุก สะอาด ใช้ช้อนกลาง
Eating hot food.

– เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และเมืองอื่น ๆ รวมไปถึงประเทศที่มีการประกาศว่าเป็นพื้นที่ ที่มีการระบาด
Avoid high risk areas.

– อยู่กับที่บ้าน หากพบว่าอยู่ในพื้นที่เสียง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และหากกลับจากต่างประเทศภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการป่วยควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งรายละเอียดว่าเราเคยไปต่างประเทศมาแม้ว่าประเทศนั้นจะไม่มีการติดเชื้อก็ตาม
Staying home when you are sick.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.