บริการฉีดวัคซีนโควิด 19

จังหวัดนครศรีธรรมราช, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมมือกับเซ็นทรัลนครศรีธรรมราช

ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์ขอรับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ทั้งในกลุ่มเสี่ยงจากการประกอบอาชีพ เช่น ผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ห้าง ร้านค้า โรงแรม บริการขนส่ง และประชาชนทั่วไป ได้ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.