ศูนย์กิจการนานาชาติจัดประชุมหารือด้านสหกิจศึกษา กับ University of Southampton สหราชอาณาจักร

CIA SDGs

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 17.00-18.00 น. ศูนย์กิจการนานาชาติ  ได้จัดให้มีการประชุมผ่านระบบทางไกล Zoom conference กับ the University of Southampton สหราชอาณาจักร เพื่อหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการรับนักศึกษาไปฝึกประสบการวิชาชีพเป็นเวลา 4 เดือน โดยมี ผศ. ดร. ภัทร์นรินทร์ ศุภกร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติ คุณจิราพร กาฬสุวรรณ ผู้ประสานสถาบันศึกษาในสหราชอาณาจักร เข้าร่วมประชุมพร้อมกับ รศ. ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ และ อาจารย์เอกวุฒิ จันทร์ส้ม อาจารย์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย Southampton สำนักวิชาวิทยาการ 

โอกาสนี้ นายศุภกิตต์ สาธู นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรฺ Digital Marketing and Branding ผู้สนใจฝึกสหกิจศึกษาที่สหราชอาณาจักร ได้พบปะและรับการสัมภาษณ์โดยตรงจากอาจารย์มหาวิทยาลัย Southampton University, Dr. Rob Angell, Director of Internationalization, Ms. Song Pan Utz, Senior Executive Officer, Faculty of Social Sciences International Office และ Mrs. Miriam Gómez López, Faculty International Officer เพื่อการตัดสิ้นใจการรับนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษากับมหาวิทยาลัย Southampton และในระหว่างการสัมภาษณ์ Dr. Rob Angell ได้เสนอให้ความร่วมมือเป็น Visiting professor ในสาขา Marketing ในอนาคตกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

อนึ่ง University of Southampton เป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่ 77 ใน QS World University Rankings 2022 และลำดับที่ 124 ใน Times Higher Education (THE) World University Rankings 2022 มหาวิทยาลัย Southampton เป็นมหาวิทยาลัยใน 50 ลำดับแรก ของ QS rankings ด้าน nursing, Statistics & Operational Research และ geology

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.